C長@o̊

쁁VZfisBej@
1952.03.20@
10 2,616m 95
ē................@ߊ}V
ē................@cT
rF................@ߊ}V
................@RY
Be................@R
Be................@{cO
y................@Y
p................@p䕽g
u................@Js
................@OY
p................@c
^................@qv
^................@]
Ɩ................@V
Ɩ................@֓ǖ
ҏW................@cdY
Be................@eRdY
@
z@@
Y ................@Jv
aVV ................@@@V@@
ɉꔼY ................@͓`Y
................@[Nq
S ................@򑺏q
吼ՔV ................@ⓌDY
_q ................@OY
kPq ................@򑺍Y
X ................@쑑i
㓇Vq ................@HzV
_ɐD ................@s쏬v
iV\Y ................@͖H
ɔV ................@
@ ................@RE
hˎV ................@rؔE
SS ................@RO
R{ ................@hܘY
EcOL ................@Y
hˑw ................@aR׎i
ŖV ................@lj
g ................@߉qq
ʂ ................@Yz}
@ 암O ؍ OY v lY

߂