쁁@
1955.11.08@
11 2,566m
................@cFK
ē................@ێR
r{................@l
................@m
Be................@ʈ䐳v
y................@֓Y
p................@͓p
^................@D
Ɩ................@Y
o................@ c从q Rc^ ŽRq tq ]B} u

߂