ΖC̋

쁁fisBej@
1943.10.21@n
10 2,232m 81
................@ V
ē ................@
r{ ................@
................@ gp
Be ................@ O؎l
y ................@ \
p ................@ p䕽g
^ ................@ v
o................@Y st `V OY Ċ ؍

߂