snjxn@a`kkcd@댯ȗUf

l`s
1994.08.27@
60 J[
쑍w ................@ ߐ쒇l
................@ ߐ쒇l
ē ................@ _쑾
r{ ................@ R
Be ................@ {
y ................@ Y
o................@݂䂫 ؗ Gi `R\ q~q ko^ Y^q

߂