ɓq

쁁fv_NV@z֓[r[
1969.08.Q@
5 1,973m 72 ZNV[J[
ē ................@
r{ ................@ aJO
Be ................@ OY
o................@^I ]Sq lTq F Y ֓s Í m

߂