RIz

쁁@
1967.12.06@
6 2,475m J[ XR[v
................@RcF
ē................@X
r{................@{菟
Be................@_ZY
y................@LY
p................@j
^................@C
Ɩ................@쐴v
o................@Ėؗz Nj a̎q Rzq Rq pY

߂