̒

쁁|iDBej@
1967.07.19@
7 2,550m J[ Ch
................@d
ē................@쑺FY
r{................@l ifv
Be................@얔V
y................@R{
p................@~cv
^................@Ic\Y
Ɩ................@OYD
o................@c从q {ܐbq Rq cxq ށX O}q

߂