̗̂Uf

쁁f@
1967.07.11@
7 1,985m 72 `nhJ[@Ch
................@ 㓡[O
................@ f V
ē ................@ V
r{ ................@ n V
Be ................@ rc
o................@ XO 猎̂q 㐳` `Y Mq ċ

߂