̗

쁁Rv_NV@zf
1966.11.Q@lfw茎

................@ Rej
ē ................@ X
r{ ................@ OY
Be ................@
^ ................@ ɓ
Ɩ ................@ FߘY
o................@Rbq J闢 q F ~؋O cm gc k~

߂