쁁fiBej@
1964.07.25@
9 2,469m 91 J[@fXR[v
................@֓ēY
ē................@ۑ
ē................@R
r{................@Vl
................@J菁Y
Be................@ѐߗY
y................@R
p................@͌FY
^................@{cY
Ɩ................@򐳑
ҏW................@ÒB
X`[................@OXǖ
C................@nӏr
@
z@@
q ................@q
oq ................@ݓcq
ȊщhY ................@×S
`FY ................@Dzp
Z ................@
~qiƏj ................@c}q
qi`Əj ................@_q
tqi䓛j ................@ߎq
................@OÓc

|CN|
  1. 1964.07.25 @f@ۑ
  2. 1983.02.12 @Rlv@Rl
߂