x@Et{

쁁fiBej@
1963.02.10@
5 1,585m Vl}XR[v
ē................@
r{................@JV
Be................@򔼎Y
o................@L _c R{و ؎jY {

߂