ВƔ

쁁xmf@zV
1960.03.06@
7 1,950m 71 VXR[v
................@ ߍ]rY
ē ................@ ߍ]rY
r{ ................@
Be ................@ ⋴G
y ................@ v
p ................@ FRv
^ ................@ [i
Ɩ ................@ cFF
o................@v ^| VOY RO

߂