C펟쑽

쁁xmf@zV
1959.12.27@
8 2,112m 77 J[ VXR[v
................@ ߍ]rY
ē ................@ ߍ]rY
r{ ................@ ߍ]rY
................@ ⋴G
Be ................@ ⋴G
y ................@ Éꐭj
p ................@ FRv
^ ................@ [i
Ɩ ................@ cFF
o................@Y q݂䂫 ⓌDY FÈ䌒 ^|

߂