C

쁁|iDBej@
1959.08.30@
7 2,599m J[@|OhXR[v
................@GY
ē................@x^
r{................@򑺕
................@VcY
Be................@v
y................@؉i
p................@FJY
^................@x`b
Ɩ................@sY
o................@؎ c从q cOq 쌴L nӕY

߂