`ߕ@

쁁|isBej@
1957.01.29@
12 2,891m J[
................@
ē................@c
r{................@i]E
................@쑺ӓ 鏹K J[ wcBN yt
Be................@Љ
y................@ڐ
p................@쑺Su
^................@N
Ɩ................@cY
o................@c_g Jq ~OY Oqq k

߂