tP

쁁fisBej@
1956.06.28@
10 2,573m 94
................@ʖ؏Y
ē................@cf
r{................@
Be................@gc原
y................@[jY
p................@؍Fr
^................@錦Y
Ɩ................@RY
o................@Љb ЂÂ A؊ Mj ЉhY ɓv s쏬v c `V

߂