Ԑ^

쁁V@
1955.08.22@
9 2,274m 83
................@|O
ē................@L
r{................@؍O
................@Y
Be................@ؔ
y................@ۓ
p................@r
^................@씪Y
Ɩ................@֐쎟Y
o................@bq q FÈ䌒 R c菁

߂