D

쁁|iDBej@
1952.07.02@
11 2,832m
................@ROY
ē................@Ԓߕv
r{................@cq
................@gMq
Be................@
y................@g
o................@[Nq ݌bq OMq }qO

߂