Rq

쁁V󁁑|v@
1951.03.31@
10 2,575m 94
ē................@
r{................@FcY
................@R`G
Be................@͍vO
o................@Y Ԉ䗖q Ԗe ͒ÐOY pY

߂