쁁|Ll}icBej@
1935.06.27@鍑
8 TEh
ē................@X؍N
r{................@䗲Y
................@[N
Be................@
o................@{GY Rl

߂