Q̓s

쁁鍑Ll}|@
1931.06.10
15
ē ................@ ]O
r{ ................@ OLY
................@ v
Be ................@
o................@XÎq Ñ q ǎq qp ̐씪dq

߂