lg

쁁͍f搻Ё@
1930.06.06@
7 1,602m
ē................@z͓Y
r{................@qs
................@t
Be................@|Oj
o................@ՎH ͍eOY ѐOY pq kvq

߂