쁁鍑Ll}|@
1928.03.28@㈰ӌ
6
ē ................@ X
r{ ................@ h
................@ h
Be ................@
o................@ԗёY ̐씪dq ؐMq Ǝq

߂