SC

쁁i叫RBej@
1928.03.15@_cف^xm
8
ē................@c
r{................@҈
................@R{ÎY
Be................@ɍROY
o................@p ĐÍ] gN

߂