ŎM

쁁鍑Ll}|@
1928.03.14@㈰ӌ

ē................@T䐴
r{................@T䐴
................@T䐴
Be................@{`
o................@ԗёY ̐씪dq ʎq

߂