͈ڂ

쁁Ll}i@Bej@
1924.10.24@󑐑哌
5
ē................@cg
rF................@nt
................@nt
Be................@{g
@
z@@
VlgO ................@㓌ȎOY
[ ................@Yq
gOQ ................@}LmPq
B{̋⎟ ................@HOY
h̏d ................@ՔV
RKq ................@lG
R ................@쏉q
^ܘY ................@g
q ................@VOY

߂